Kanzaka Yoshinaka's "Slayers"


Yoko Matsushita's "Yami no Matsuei"


Nanae Chrono's "Peace Maker Kurogane"