"Slayers" von Kanzaka Yoshinaka


"Yami no Matsuei" von Yoko Matsushita


"Peace Maker Kurogane" von Nanae Chrono